New head of Jazz department: Susanne Abbuehl

Jan 16, 2020

Announcement: New head of Jazz department / Mededeling: Nieuw hoofd afdeling Jazz

 

/// For English see below ///

 

Nieuw hoofd afdeling Jazz Koninklijk Conservatorium

 

Met ingang van volgend collegejaar zal bij de afdeling Jazz een nieuw hoofd aantreden. Na een lange periode waarin Wouter Turkenburg deze afdeling leidde

en de periode van de afgelopen twee jaar, waarin Yvonne Smeets hoofd ad interim was, is nu Jazz zangeres, componiste, pedagoog, bestuurder en onderzoeker

Susanne Abbuehl benoemd tot hoofd van deze roemrijke afdeling.

 

Susanne studeerde in 1998 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium, bij dezelfde afdeling waar zij nu leiding aan zal geven. Na haar studie volgde

een glansrijke internationale carrière als zangeres. Naast optredens in Europa, Azië, Afrika en de USA heeft zij meerdere cd-producties op haar naam staan. Vanaf 2001 worden deze uitgebracht door het fameuze label ECM. Al tijdens haar studie was zij actief

als docent, een praktijk die zij in Zwitserland vanaf 1999 aan de conservatoria van Luzern, Lausanne en Basel verder heeft ontwikkeld. Bij het Conservatorium van Luzern had zij het afgelopen jaar leiding over de afdeling Jazz. Naast haar optredens, cd-producties

en pedagogische praktijk publiceerde zij tal van artikelen en research papers. Ook was zij actief als beleidsmaker en bestuurder, o.a. binnen de AEC, Docentenverenigingen en de Zwitserse Auteursrechtenorganisatie SUISA.

 

Directeur Henk van der Meulen: ‘Wij zijn erg blij met de komst van Susanne Abbuehl. Met haar grote ervaring, zowel als musicus als op de gebieden onderwijs,

onderzoek en management, en met haar inspirerende persoonlijkheid, zal zij onze geliefde afdeling Jazz een krachtige nieuwe impuls gaan geven.’

 

Susanne Abbuehl: ‘Ik zie het als een voorrecht mijn talent, ervaring en energie te kunnen inzetten voor de toekomst van de afdeling Jazz waarvan ik zelf

een trotse alumna ben. Ik heb de positieve ontwikkelingen van het Koninklijk Conservatorium in de laatste jaren op enige afstand kunnen volgen en draag graag bij aan de vernieuwingen en verbeteringen die daar nu gaande zijn. Ik zie uit naar de samenwerking

met de collega’s binnen de afdeling en de samenwerking met de andere afdelingen, waarbij alles gericht zal zijn op het belang van de studenten, de makers van de muziek van nu en van morgen.’

 

---

 

New head Jazz department of the Royal Conservatoire

 

As from upcoming academic year a new head of the Jazz department will take office. After a long period in which Wouter Turkenburg has led this department and the

period of the past two years in which Yvonne Smeets has acted as head ad interim, Jazz singer, composer, educator, policy maker and researcher

Susanne Abbuehl has been appointed as the new head of this reputable department.

 

In 1998 Susanne herself graduated cum laude from the very department she will now be leading. Her studies were succeeded by a glorious international career as a singer.

Apart from performances in Europe, Asia, Africa and the USA she has numerous cd recordings to her name. From 2001 these have been released by the iconic ECM label. Already during her studies she was an active teacher, a practice she has

further developed at the Swiss Conservatoires of Luzern, Lausanne and Basel. During the past year she was the leader of the Jazz

department of the Luzern Conservatoire. Next to her performances, cd productions and educational practice she published numerous articles and research papers. She has also been active as a policy

maker within the AEC, Teachers Associations and the Swiss Authors Right Society SUISA.

 

Principal Henk van der Meulen: ‘We are very happy with the arrival of Susanne Abbuehl, who, with her vast experience as a musician, in education, research

and management, infused with her inspiring personality, will create a powerful new impulse to our beloved Jazz

department.’

 

Susanne Abbuehl: ‘I see it as a privilege to dedicate my talent, experience and energy to the future of

the Jazz

department of which I am a proud alumna. Over the past few years I have been able to follow the positive developments at the Royal Conservatoire at some distance and would love to contribute to the innovations and improvements

that are going on there. I am looking forward to collaborate with the colleagues within the department, as well as the collaboration with the other departments, all in view of the interest of the students, the music makers

of today and tomorrow.’

 

photograph by Mario del Curto, 2016


Other news